cách thức bình chọn

Soạn tin: X gửi 6258

( X là Mã Số Bình Chọn của Nghệ sĩ)

Thời gian bình chọn:

Từ 21h00 ngày 02/4/2016 đến 19h00 ngày 23/4/2016

Bình chọn từ Top 3 của năm để có một giải khán giả yêu thích nhất theo từng hạng mục

Thể lệ:

Các thuê bao được nhắn tin bình chọn cho nhiều nghệ sĩ mình yêu thích

Với mỗi nghệ sĩ đề cử, mỗi thuê bao chỉ được phép nhắn tin một lần

Nếu số lần bình chọn cho 1 đề cử lớn hơn 1, thì hệ thống bình chọn cũng chỉ tính là 1 phiếu.