cách thức bình chọn

Soạn tin: X gửi 6558

( X là Mã Số Bình Chọn của Nghệ sĩ)

Thời gian bình chọn:

từ 21g00 ngày 14/3/2015 – 19h00 ngày 04/4/2015

Bình chọn từ Top 3 của năm để có một giải khán giả yêu thích nhất theo từng hạng mục

Thể lệ:

Các thuê bao được nhắn tin bình chọn cho nhiều nghệ sĩ mình yêu thích

Với mỗi nghệ sĩ đề cử, mỗi thuê bao chỉ được phép nhắn tin một lần

Nếu số lần bình chọn cho 1 đề cử lớn hơn 1, thì hệ thống bình chọn cũng chỉ tính là 1 phiếu.