cách thức bình chọn

Soạn tin: X gửi 6558

( X là Mã Số Bình Chọn của Nghệ sĩ)

Thời gian bình chọn:

từ 18h00 ngày 10/03/2014 – 19h00 ngày 05/04/2014
Bình chọn từ Top 3 của năm để có một giải khán giả yêu thích nhất theo từng hạng mục

Thể lệ:

Các thuê bao được nhắn tin bình chọn cho nhiều nghệ sĩ mình yêu thích
Với mỗi nghệ sĩ đề cử, mỗi thuê bao chỉ được phép nhắn tin một lần
Nếu số lần bình chọn cho 1 đề cử lớn hơn 1, thì hệ thống bình chọn cũng chỉ tính là 1 phiếu.